28 February 2009

First Sunday of Lent, Jesus in the Wilderness

Christ in the Wilderness, Ivan Kramskoy, 1872

Mark 1: 12-15
The Spirit immediately drove Jesus out into the wilderness. And he was in the wilderness forty days, tempted by Satan; and he was with the wild beasts; and the angels ministered to him. Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God, and saying, "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel."

Gaeilge/Irish)

Chuir an Spiorad Íosa amach faoin bhfásach é agus bhí sé daichead lá san fhásach á phromhadh ag Sátan. Agus bhí sé in éineacht leis na beithígh allta; agus bhí na haingil ag freastal air. Tar éis Eoin a bheith tugtha ar láimh, tháinig Íosa go dtí an Ghailíl ag fógairt soiscéal Dé agus ag rá: “Tá an tréimhse caite agus tá ríocht Dé in achmaireacht. Déanaigí aithrí agus creidigí sa soiscéal.”

Tagalog (Biblia ng Sambayanang Pilipino)

Kayat itinulak siya ng Espiritu sa disyerto, at apatnapung araw siyang nanatili sa disyerto. Tinukso siya ni Satanas; kasama niya ang mga hayop, at pinaglingkuran siya ng mga anghel.
Pagkadakip kay Juan, pumunta si Jesus sa Galilea. Doon niya ipinahayagang magandang balita ng Diyos sa pagsasabing “Sumapit na ang panahon; magbagong-buhay at maniwala sa magandang balita; lumapit na nga ang Kaharian ng Langit.’


No comments: